รู้จักตัว รู้จักพิษ คิดก่อนกิน : ป้องกันภัย อาหารปนเปื้อนสารตะกั่ว [โปสเตอร์]

รู้จักตัว รู้จักพิษ คิดก่อนกิน : ป้องกันภัย อาหารปนเปื้อนสารตะกั่ว [โปสเตอร์]

Show simple item record

dc.contributor.author สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
dc.date.accessioned 2009-06-13T15:12:35Z
dc.date.available 2009-06-13T15:12:35Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2263
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS-D Project (admin@kids-d.org) on 2009-06-13T15:12:35Z No. of bitstreams: 2 qsnich-03-poster-0000001.jpg: 2023551 bytes, checksum: cac7ded409e02a28b40d04d6a8921cd1 (MD5) license.txt: 1826 bytes, checksum: 25b6dcedc75a374807a96afcff5cbc70 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-06-13T15:12:35Z (GMT). No. of bitstreams: 2 qsnich-03-poster-0000001.jpg: 2023551 bytes, checksum: cac7ded409e02a28b40d04d6a8921cd1 (MD5) license.txt: 1826 bytes, checksum: 25b6dcedc75a374807a96afcff5cbc70 (MD5) en
dc.description.statementofresponsibility สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี th
dc.format.extent 1 แผ่น th
dc.format.medium image/jpg th
dc.language.iso th th
dc.relation.ispartof โครงการ อาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด th
dc.rights สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี th
dc.source สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี th
dc.subject เด็ก -- โภชนาการ th
dc.subject การได้รับสารพิษจากอาหาร th
dc.subject สารพิษ -- ตะกั่ว th
dc.title รู้จักตัว รู้จักพิษ คิดก่อนกิน : ป้องกันภัย อาหารปนเปื้อนสารตะกั่ว [โปสเตอร์] th
dc.type เอกสารเผยแพร่ th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dclib.location สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี th

Files in this item

Files Size Format View
qsnich-03-poster-0000001.jpg 2.023Mb JPEG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record