เกมแห่งความรู้ เพื่อสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลสารตะกั่ว : ห้องพี่ตะกั่ว ห้องลับสมอง

เกมแห่งความรู้ เพื่อสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลสารตะกั่ว : ห้องพี่ตะกั่ว ห้องลับสมอง

Show full item record

Title: เกมแห่งความรู้ เพื่อสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลสารตะกั่ว : ห้องพี่ตะกั่ว ห้องลับสมอง
Author: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
Description: เกมส์รณรงค์ป้องกันภัยอาหารปนเปื้อนสารตะกั่ว โครงการอาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2266

Files in this item

Files Size Format View
qsnich-03-game-0000001.zip 2.446Mb Unknown View/Open
qsnich-03-game-0000001-cover.jpg 216.4Kb JPEG image Thumbnail

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record