เกมแห่งความรู้ เพื่อสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลสารตะกั่ว : ห้องพี่ตะกั่ว ห้องลับสมอง

เกมแห่งความรู้ เพื่อสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลสารตะกั่ว : ห้องพี่ตะกั่ว ห้องลับสมอง

Show simple item record

dc.contributor.author สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
dc.date.accessioned 2009-06-13T15:41:23Z
dc.date.available 2009-06-13T15:41:23Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2266
dc.description เกมส์รณรงค์ป้องกันภัยอาหารปนเปื้อนสารตะกั่ว โครงการอาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด th
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS-D Project (admin@kids-d.org) on 2009-06-13T15:41:23Z No. of bitstreams: 3 qsnich-03-game-0000001-cover.jpg: 216415 bytes, checksum: 35153c66f8cf3cfee4204218fb22ff72 (MD5) qsnich-03-game-0000001.zip: 2446555 bytes, checksum: 30e5e24b01ff024ead9852fd0f2c3739 (MD5) license.txt: 1826 bytes, checksum: 7e7fd7eb9421c02b75e825f59a456f1e (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-06-13T15:41:23Z (GMT). No. of bitstreams: 3 qsnich-03-game-0000001-cover.jpg: 216415 bytes, checksum: 35153c66f8cf3cfee4204218fb22ff72 (MD5) qsnich-03-game-0000001.zip: 2446555 bytes, checksum: 30e5e24b01ff024ead9852fd0f2c3739 (MD5) license.txt: 1826 bytes, checksum: 7e7fd7eb9421c02b75e825f59a456f1e (MD5) en
dc.description.statementofresponsibility สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี th
dc.format.extent 1 แผ่น th
dc.format.medium application/swf th
dc.language.iso th th
dc.relation.ispartof โครงการ อาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด th
dc.rights สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี th
dc.source สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี th
dc.subject เด็ก -- โภชนาการ th
dc.subject การได้รับสารพิษจากอาหาร th
dc.subject สารพิษ -- ตะกั่ว th
dc.title เกมแห่งความรู้ เพื่อสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลสารตะกั่ว : ห้องพี่ตะกั่ว ห้องลับสมอง th
dc.type อนิเมชั่น th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th
dclib.location สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี th

Files in this item

Files Size Format View
qsnich-03-game-0000001.zip 2.446Mb Unknown View/Open
qsnich-03-game-0000001-cover.jpg 216.4Kb JPEG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record