มั่นใจ ยี่ห้อนมแม่

มั่นใจ ยี่ห้อนมแม่

Show simple item record

dc.contributor.author ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
dc.date.accessioned 2009-06-15T14:25:36Z
dc.date.available 2009-06-15T14:25:36Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2313
dc.description แผ่นพับหน้า-หลัง th
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS-D Project (admin@kids-d.org) on 2009-06-15T14:25:36Z No. of bitstreams: 3 tbf-brochure-0000006-2.pdf: 166184 bytes, checksum: cdd89f33d8e6c36be911dd7a081eebbe (MD5) tbf-brochure-0000006-1.pdf: 94268 bytes, checksum: 39a2ed95ded6edbce8b1c49c7f7564f3 (MD5) license.txt: 1793 bytes, checksum: 63945aa4e995c83a9cb397a9907c97b0 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-06-15T14:25:36Z (GMT). No. of bitstreams: 3 tbf-brochure-0000006-2.pdf: 166184 bytes, checksum: cdd89f33d8e6c36be911dd7a081eebbe (MD5) tbf-brochure-0000006-1.pdf: 94268 bytes, checksum: 39a2ed95ded6edbce8b1c49c7f7564f3 (MD5) license.txt: 1793 bytes, checksum: 63945aa4e995c83a9cb397a9907c97b0 (MD5) en
dc.description.statementofresponsibility ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย th
dc.format.extent 2 หน้า (1 แผ่น) th
dc.format.medium text/pdf th
dc.language.iso th th
dc.rights ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย th
dc.source ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย th
dc.subject ทารก -- การดูแล th
dc.subject ทารก -- โภชนาการ th
dc.subject การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา th
dc.subject นม (อาหาร) th
dc.subject นมแม่ th
dc.title มั่นใจ ยี่ห้อนมแม่ th
dc.type เอกสารเผยแพร่ th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th
dclib.location ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย th

Files in this item

Files Size Format View
tbf-brochure-0000006-1.pdf 94.26Kb PDF View/Open
tbf-brochure-0000006-2.pdf 166.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record