เพลง "เสียงจากใจ ห่วงใยเธอ" The sound of tenderness and care

เพลง "เสียงจากใจ ห่วงใยเธอ" The sound of tenderness and care

Show simple item record

dc.contributor.author สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
dc.contributor.other กองทุนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม. มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย
dc.contributor.other สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขถาพ
dc.date.accessioned 2009-06-16T03:49:28Z
dc.date.available 2009-06-16T03:49:28Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2332
dc.description คำร้อง-ทำนอง : มรกต สุขเกษม th
dc.description.provenance Submitted by kamolchanok wiangwiwat (moddang_lemon@hotmail.com) on 2009-06-16T03:49:28Z No. of bitstreams: 4 tei-nonoise-sound002.mp3: 2616800 bytes, checksum: 336ad48d7c1e4aff1120d1bc1e488c50 (MD5) tei-nonoise-sound001.mp3: 2662528 bytes, checksum: 28d4ab2c5ee45dd9ec2af01cd1cf7f9d (MD5) tei-nonoise-cover.pdf: 137565 bytes, checksum: b7146cdfca8a2104179c5d125de573e1 (MD5) license.txt: 1796 bytes, checksum: 85f15f1452eee2237a8eca4f8b184f9e (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-06-16T03:49:28Z (GMT). No. of bitstreams: 4 tei-nonoise-sound002.mp3: 2616800 bytes, checksum: 336ad48d7c1e4aff1120d1bc1e488c50 (MD5) tei-nonoise-sound001.mp3: 2662528 bytes, checksum: 28d4ab2c5ee45dd9ec2af01cd1cf7f9d (MD5) tei-nonoise-cover.pdf: 137565 bytes, checksum: b7146cdfca8a2104179c5d125de573e1 (MD5) license.txt: 1796 bytes, checksum: 85f15f1452eee2237a8eca4f8b184f9e (MD5) en
dc.description.statementofresponsibility สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย th
dc.format.medium audio/mp3 th
dc.language.iso th th
dc.rights สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย th
dc.source สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย th
dc.subject มลพิษทางเสียง th
dc.subject มลพิษทางเสียง -- การป้องกัน th
dc.title เพลง "เสียงจากใจ ห่วงใยเธอ" The sound of tenderness and care th
dc.type วิดีทัศน์ th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.mediator นักศึกษา th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th
dclib.location สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย th

Files in this item

Files Size Format View
tei-nonoise-cover.pdf 137.5Kb PDF View/Open
tei-nonoise-sound001.mp3 2.662Mb audio/mp3 View/Open
tei-nonoise-sound002.mp3 2.616Mb audio/mp3 View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record