วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการฉลากเขียว

วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการฉลากเขียว

Show simple item record

dc.contributor.author สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
dc.contributor.author สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
dc.date.accessioned 2009-06-16T04:03:44Z
dc.date.available 2009-06-16T04:03:44Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2333
dc.description.provenance Submitted by kamolchanok wiangwiwat (moddang_lemon@hotmail.com) on 2009-06-16T04:03:43Z No. of bitstreams: 2 tei-0001.mp4: 53399597 bytes, checksum: b2b79b223598e73ac1ed808a5df534de (MD5) license.txt: 1796 bytes, checksum: d2a5c3645c22fb5fdd6ea19e60c7233f (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-06-16T04:03:44Z (GMT). No. of bitstreams: 2 tei-0001.mp4: 53399597 bytes, checksum: b2b79b223598e73ac1ed808a5df534de (MD5) license.txt: 1796 bytes, checksum: d2a5c3645c22fb5fdd6ea19e60c7233f (MD5) en
dc.description.statementofresponsibility สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย th
dc.format.extent 20:20 นาที th
dc.format.medium video/mp4 th
dc.language.iso th th
dc.relation.ispartofseries ชุด "ครอบครัวรักฉลากเขียว" th
dc.rights สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย th
dc.source สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย th
dc.subject สิ่งแวดล้อม th
dc.subject ฉลากเขียว -- เครื่องหมาย th
dc.title วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการฉลากเขียว th
dc.type วิดีทัศน์ th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.mediator นักศึกษา th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th
dclib.location สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย th

Files in this item

Files Size Format View
tei-0001.mp4 53.39Mb MPEG-4 video View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record