ชุดการเรียนทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน รหัส พช 20 (CO20) เล่มที่ 2

ชุดการเรียนทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน รหัส พช 20 (CO20) เล่มที่ 2

Show full item record

Title: ชุดการเรียนทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน รหัส พช 20 (CO20) เล่มที่ 2
Author: กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศึกษานอกโรงเรียน
Description: ประกอบด้วยหัวข้อสำคัญ ดังนี้ 1. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 2. ประวัติศาสตร์
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2349
Date: 2003-05

Files in this item

Files Size Format View
onie-ebook-text-sect3-co20-2.pdf 2.469Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record