ชุดการเรียนทางไกล หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 รหัส พล 20 (LH 20) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชุดการเรียนทางไกล หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 รหัส พล 20 (LH 20) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Show simple item record

dc.contributor.author สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
dc.date.accessioned 2009-06-17T02:51:43Z
dc.date.available 2009-06-17T02:51:43Z
dc.date.issued 2003-09
dc.identifier.isbn 9749514793
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2352
dc.description.provenance Submitted by kamolchanok wiangwiwat (moddang_lemon@hotmail.com) on 2009-06-17T02:51:42Z No. of bitstreams: 2 onie-ebook-text-sect3-la20.pdf: 6608341 bytes, checksum: a396715d86fb843e598c5f28bf171248 (MD5) license.txt: 1796 bytes, checksum: b46ce115562e75d3fa107b9f7d880517 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-06-17T02:51:43Z (GMT). No. of bitstreams: 2 onie-ebook-text-sect3-la20.pdf: 6608341 bytes, checksum: a396715d86fb843e598c5f28bf171248 (MD5) license.txt: 1796 bytes, checksum: b46ce115562e75d3fa107b9f7d880517 (MD5) en
dc.description.statementofresponsibility กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.description.tableofcontents ประกอบด้วยหัวข้อสำคัญ ดังนี้ 1. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 2. ชีวิตและครอบครัว 3. การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล th
dc.format.extent 228 หน้า th
dc.format.medium text/pdf th
dc.language.iso th th
dc.publisher [กรุงเทพฯ] : สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
dc.relation.ispartofseries ชุดการเรียนทางไกล th
dc.rights ิสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.source สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย th
dc.subject ทักษะการดำรงชีวิต th
dc.title ชุดการเรียนทางไกล หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 รหัส พล 20 (LH 20) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น th
dc.type หนังสือเรียน th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dclib.location ิสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ 1

Files in this item

Files Size Format View
onie-ebook-text-sect3-la20.pdf 6.608Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record