ชุดการเรียนทางไกล หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส วท 20 (SC 20) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม 2

ชุดการเรียนทางไกล หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส วท 20 (SC 20) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม 2

Show full item record

Title: ชุดการเรียนทางไกล หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส วท 20 (SC 20) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม 2
Author: สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2356
Date: 2004-04

Files in this item

Files Size Format View
onie-ebook-text-sect3-sc20-2.pdf 3.509Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record