ชุดการเรียนทางไกล หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส วท 30 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชุดการเรียนทางไกล หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส วท 30 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Show full item record

Title: ชุดการเรียนทางไกล หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส วท 30 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Author: กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศึกษานอกโรงเรียน
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2367

Files in this item

Files Size Format View
onie-ebook-text-sect4-sc30.pdf 2.664Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record