สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดการเรียนทางไกล หมวดวิชาพัฒนาอาชีพ รหัส พอ 30 (พอ 30) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดการเรียนทางไกล หมวดวิชาพัฒนาอาชีพ รหัส พอ 30 (พอ 30) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Show full item record

Title: สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดการเรียนทางไกล หมวดวิชาพัฒนาอาชีพ รหัส พอ 30 (พอ 30) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Author: สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. สถาบันการศึกษาทางไกล
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2369
Date: 2004-08

Files in this item

Files Size Format View
onie-ebook-text-sect4-wo30.pdf 1.002Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record