ชุดวิชาการศึกษานอกโรงเรียน หมวดวิชาพัฒนาอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชุดวิชาการศึกษานอกโรงเรียน หมวดวิชาพัฒนาอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Show full item record

Title: ชุดวิชาการศึกษานอกโรงเรียน หมวดวิชาพัฒนาอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Author: กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศึกษานอกโรงเรียน
Description: ชุดวิชาการศึกษานอกโรงเรียน หมวดวิชาพัฒนาอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน พุทธศักราช 2544 กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2382
Date: 2006

Files in this item

Files Size Format View
onie-ebook-text-sect1-2-career.pdf 2.493Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record