ชุดวิชาการศึกษานอกโรงเรียน หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) วิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชุดวิชาการศึกษานอกโรงเรียน หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) วิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Show full item record

Title: ชุดวิชาการศึกษานอกโรงเรียน หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) วิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Author: จันทรา ตันศิริ; รัตนา นวลิขิต; กาญขนา เหมือนแป้น; เพลินศรี กันตชนาพงศ์; ลดาวัลย์ เมืองศรี; กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศึกษานอกโรงเรียน
Description: ชุดวิชาการศึกษานอกโรงเรียน หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) วิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2400
Date: 2003-06

Files in this item

Files Size Format View
onie-ebook-text-sect4-sci-chem.pdf 4.701Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record