ชุดวิชาการศึกษานอกโรงเรียน หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) วิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชุดวิชาการศึกษานอกโรงเรียน หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) วิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Show full item record

Title: ชุดวิชาการศึกษานอกโรงเรียน หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) วิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Author: กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศึกษานอกโรงเรียน; มนูญ เพชรอุไร, ภารดี กิจค้า, สรชา อาแว, อนุวัฒน์ บุญธรรมโม
Description: ชุดวิชาการศึกษานอกโรงเรียน หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) วิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2401
Date: 2003-06

Files in this item

Files Size Format View
onie-ebook-text-sect4-sci-phys.pdf 4.290Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record