การจัดการศึกษานอกระบบเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

การจัดการศึกษานอกระบบเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

Show full item record

Title: การจัดการศึกษานอกระบบเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
Author: กรมการศึกษานอกโรงเรียน. ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2404

Files in this item

Files Size Format View
onie-ebook-manual-0000002.pdf 185.9Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record