การศึกษาตามอัธยาศัย : จากแนวคิดการเีรียนรู้ตลอดชีวิตสู่แนวปฏิบัติ

การศึกษาตามอัธยาศัย : จากแนวคิดการเีรียนรู้ตลอดชีวิตสู่แนวปฏิบัติ

Show full item record

Title: การศึกษาตามอัธยาศัย : จากแนวคิดการเีรียนรู้ตลอดชีวิตสู่แนวปฏิบัติ
Author: วิศนี ศิลตระกูล; อมรา ปฐภิญโญบูรณ์; ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย. กรมการศึกษานอกโรงเรียน
Description: แปลและเรียบเรียงจากเอกสารเผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต ชื่อ The Informal Education homepage โดย Michele E. Doyle and Mark K. Smith Website http://www.infed.org
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2410
Date: 2001-01

Files in this item

Files Size Format View
onie-ebook-manual-0000008.pdf 77.38Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record