คู่มือการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

คู่มือการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Show full item record

Title: คู่มือการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
Author: สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2417
Date: 2008-10

Files in this item

Files Size Format View
onie-ebook-manual-0000015.pdf 4.388Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record