ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" : แนวทางใหม่ในการจัดห้องสมุดประชาชน

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" : แนวทางใหม่ในการจัดห้องสมุดประชาชน

Show simple item record

dc.contributor.author กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศึกษานอกโรงเรียน
dc.date.accessioned 2009-06-19T03:17:27Z
dc.date.available 2009-06-19T03:17:27Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2418
dc.description.provenance Submitted by kamolchanok wiangwiwat (moddang_lemon@hotmail.com) on 2009-06-19T03:17:27Z No. of bitstreams: 2 onie-ebook-manual-0000016.pdf: 86133979 bytes, checksum: d86b4e17f83792a85fd24d0b2822e8d5 (MD5) license.txt: 1796 bytes, checksum: a680a9fe36ad6854340951ee3afe0da9 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-06-19T03:17:27Z (GMT). No. of bitstreams: 2 onie-ebook-manual-0000016.pdf: 86133979 bytes, checksum: d86b4e17f83792a85fd24d0b2822e8d5 (MD5) license.txt: 1796 bytes, checksum: a680a9fe36ad6854340951ee3afe0da9 (MD5) en
dc.description.statementofresponsibility สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย th
dc.format.extent 78 หน้า th
dc.format.medium text/pdf th
dc.language.iso th th
dc.rights สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย th
dc.source สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย th
dc.subject ห้องสมุดประชาชน th
dc.title ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" : แนวทางใหม่ในการจัดห้องสมุดประชาชน th
dc.type หนังสือ th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.mediator นักศึกษา th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th
dclib.location สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย th

Files in this item

Files Size Format View
onie-ebook-manual-0000016.pdf 86.13Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record