แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

Show full item record

Title: แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
Author: สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
Description: แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2548
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2421
Date: 2005-09

Files in this item

Files Size Format View
onie-ebook-manual-0000019.pdf 147.1Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record