แนวทางการประเมินความรู้และประสบการณ์ เพื่อเทียบโอนเข้าสู่หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

แนวทางการประเมินความรู้และประสบการณ์ เพื่อเทียบโอนเข้าสู่หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

Show full item record

Title: แนวทางการประเมินความรู้และประสบการณ์ เพื่อเทียบโอนเข้าสู่หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
Author: สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
Description: แนวทางการประเมินความรู้และประสบการณ์ เพื่อเทียบโอนเข้าสู่หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2422
Date: 2006-09

Files in this item

Files Size Format View
onie-ebook-manual-0000020.pdf 44.79Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record