แนวทางการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตาม ม.25

แนวทางการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตาม ม.25

Show full item record

Title: แนวทางการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตาม ม.25
Author: สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2423
Date: 2004

Files in this item

Files Size Format View
onie-ebook-manual-0000021.pdf 36.01Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record