แผนพัฒนาการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกโรเงรียน สำหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2550-2554)

แผนพัฒนาการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกโรเงรียน สำหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2550-2554)

Show full item record

Title: แผนพัฒนาการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกโรเงรียน สำหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2550-2554)
Author: ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กลุ่มงาน กศน. สำหรับคนพิการ
Description: แผนพัฒนาการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกโรเงรียน สำหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2550-2554) ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2550-2554 สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2427
Date: 2007-09

Files in this item

Files Size Format View
onie-ebook-manual-0000025.pdf 9.866Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record