รายงาน การประเมินโครงการนำร่อง การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2548

รายงาน การประเมินโครงการนำร่อง การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2548

Show full item record

Title: รายงาน การประเมินโครงการนำร่อง การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2548
Author: สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2439
Date: 2006-01

Files in this item

Files Size Format View
onie-ebook-report-0000006.pdf 15.39Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record