รายงาน การประเมินโครงการนำร่อง การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2548

รายงาน การประเมินโครงการนำร่อง การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2548

Show simple item record

dc.contributor.author สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
dc.date.accessioned 2009-06-19T08:03:45Z
dc.date.available 2009-06-19T08:03:45Z
dc.date.issued 2006-01
dc.identifier.isbn 9742321736
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2439
dc.description.provenance Submitted by kamolchanok wiangwiwat (moddang_lemon@hotmail.com) on 2009-06-19T08:03:45Z No. of bitstreams: 2 onie-ebook-report-0000006.pdf: 15391814 bytes, checksum: 80bc6e715855f895bcdc835ec76fbf92 (MD5) license.txt: 1796 bytes, checksum: d737d88286542a237bf9624914963592 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-06-19T08:03:45Z (GMT). No. of bitstreams: 2 onie-ebook-report-0000006.pdf: 15391814 bytes, checksum: 80bc6e715855f895bcdc835ec76fbf92 (MD5) license.txt: 1796 bytes, checksum: d737d88286542a237bf9624914963592 (MD5) en
dc.description.statementofresponsibility สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย th
dc.description.tableofcontents บทสรุปสำหรับผู้บริหาร / รายงานการประเมินโครงการนำร่อง th
dc.format.extent 80 หน้า th
dc.format.medium text/pdf th
dc.language.iso th th
dc.publisher [กรุงเทพฯ] : กลุ่มแผนงาน สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
dc.rights สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย th
dc.source สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย th
dc.subject สังคมแห่งการเรียนรู้ th
dc.title รายงาน การประเมินโครงการนำร่อง การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2548 th
dc.type อื่นๆ th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.mediator นักศึกษา th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th
dclib.location สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ 1

Files in this item

Files Size Format View
onie-ebook-report-0000006.pdf 15.39Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record