รายงานผลการดำเนินงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนด้วยกระบวนการ กศน. ที่ประสบผลสำเร็จ

รายงานผลการดำเนินงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนด้วยกระบวนการ กศน. ที่ประสบผลสำเร็จ

Show simple item record

dc.contributor.author สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
dc.date.accessioned 2009-06-19T08:38:44Z
dc.date.available 2009-06-19T08:38:44Z
dc.date.issued 2007-09
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2442
dc.description รายงานผลการดำเนินงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนด้วยกระบวนการ กศน. ที่ประสบผลสำเร็จ : ชุมชนพอเพียง บทพิสูจน์ของ กศน. th
dc.description.provenance Submitted by kamolchanok wiangwiwat (moddang_lemon@hotmail.com) on 2009-06-19T08:38:44Z No. of bitstreams: 2 onie-ebook-report-0000009.pdf: 10048573 bytes, checksum: 6614d4ea4a935470c00a1a3297b8f38c (MD5) license.txt: 1796 bytes, checksum: faa55ae9e427d8c054cad317b469484f (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-06-19T08:38:44Z (GMT). No. of bitstreams: 2 onie-ebook-report-0000009.pdf: 10048573 bytes, checksum: 6614d4ea4a935470c00a1a3297b8f38c (MD5) license.txt: 1796 bytes, checksum: faa55ae9e427d8c054cad317b469484f (MD5) en
dc.description.statementofresponsibility สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย th
dc.description.tableofcontents ภาคเหนือ / ภาคใต้ / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ภาคกลาง / ภาคตะวันออก th
dc.format.extent 100 หน้า th
dc.format.medium text/pdf th
dc.language.iso th th
dc.publisher [กรุงเทพฯ] : สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
dc.rights สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย th
dc.source สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย th
dc.subject การบริหารจัดการ th
dc.subject เศรษฐกิจพอเพียง th
dc.subject ชุมชนแห่งการเรียนรู้ th
dc.title รายงานผลการดำเนินงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนด้วยกระบวนการ กศน. ที่ประสบผลสำเร็จ th
dc.type หนังสือ th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.mediator นักศึกษา th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th
dclib.location สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย th

Files in this item

Files Size Format View
onie-ebook-report-0000009.pdf 10.04Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record