คำกลอนสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ ๑

คำกลอนสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ ๑

Show full item record

Title: คำกลอนสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ ๑
Author: สุวรรณ, ม.จ.
Description: คำกลอนสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ ๑ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ?พระราชทานในการบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา สิ้นพระชนม์มาถึงสัตมวาร ณวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๖๗
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2466
Date: 1924-01-01

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-literature-00002.pdf 2.584Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record