บทลครร้อง เรื่่องกลับร้ายกลายดี

บทลครร้อง เรื่่องกลับร้ายกลายดี

Show full item record

Title: บทลครร้อง เรื่่องกลับร้ายกลายดี
Author: ประเสริ็ษฐ อักษร รจนา
Description: บทลครร้อง เรื่่องกลับร้ายกลายดี (ประเสร็ษฐ์ อักษร รจนา ตามโคลงโนเวลฝรั่ง) ร.ศ.๑๒๘ ชุดที่ ๑
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2480

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-literature-00015.pdf 1.074Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record