บทลครร้อง เรื่องไกว้กลิ้น ฤาเสียเชิง

บทลครร้อง เรื่องไกว้กลิ้น ฤาเสียเชิง

Show full item record

Title: บทลครร้อง เรื่องไกว้กลิ้น ฤาเสียเชิง
Author: รจนา, พระศรี
Description: บทลครร้อง เรื่องไกว้กลิ้น ฤาเสียเชิง (ฝีปากพระศรีรจนา) สำหรับลครหลวงนฤมิตร์ ร.ศ.๑๓๐
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2482

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-literature-00017.pdf 765.7Kb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record