บทลครร้อง เรื่องขรัวอินทร์ เทวะดา เล่ม ๑

บทลครร้อง เรื่องขรัวอินทร์ เทวะดา เล่ม ๑

Show full item record

Title: บทลครร้อง เรื่องขรัวอินทร์ เทวะดา เล่ม ๑
Author: หมาก พญารจนา
Description: บทลครร้อง เรื่องขรัวอินทร์ เทวะดา (หมาก พญารจนา สำหรับลครในปรีดาลัย ร,ศ,๑๓๑) เล่ม ๑
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2485

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-literature-00020.pdf 723.2Kb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record