บทลครร้อง เรื่องขรัวอินทร์ เทวะดา เล่ม ๒

บทลครร้อง เรื่องขรัวอินทร์ เทวะดา เล่ม ๒

Show full item record

Title: บทลครร้อง เรื่องขรัวอินทร์ เทวะดา เล่ม ๒
Author: หมาก พญารจนา
Description: บทลครร้อง เรื่องขรัวอินทร์เทวะดา เล่ม ๒ (หมากพญารจนา สำหรับลครในปรีดาลัย) ร,ศ,๑๓๑
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2486

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-literature-00021.pdf 463.0Kb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record