บทลครร้อง เรื่องขุนหลวงพงัวปราบขอม

บทลครร้อง เรื่องขุนหลวงพงัวปราบขอม

Show full item record

Title: บทลครร้อง เรื่องขุนหลวงพงัวปราบขอม
Author: ประเสริ็ษฐอักษร รจนา
Description: บทลครร้องพระราชพงศาวดารไทย เรื่องขุนหลวงพงัวปราบขอม แผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ จ,ศ,๗๑๕ (ประเสริษฐอักษร รจนา สำหรับลครหลวงนฤมิตร ร,ศ,๑๒๙)
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2488

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-literature-00023.pdf 589.7Kb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record