บทลครร้อง เรื่องกินดิบ เล่ม ๑

บทลครร้อง เรื่องกินดิบ เล่ม ๑

Show simple item record

dc.contributor.author หมาก พญารจนา
dc.date.accessioned 2009-08-21T07:45:59Z
dc.date.available 2009-08-21T07:45:59Z
dc.identifier.citation DDC: ๘๙๕.๙๑๑๒ น๒๓๔บก บ ๑๒๒๖๓๘ น ๕๙๗ th
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2493
dc.description บทลครร้อง เรื่องกินดิบ (หมากพญารจนา สำหรับลครในปรีตาลัย ร,ศ,๑๓๑) เล่ม ๑ th
dc.description.provenance Submitted by kamolchanok wiangwiwat (kamolchanok@ait.ac.th) on 2009-08-21T07:45:58Z No. of bitstreams: 2 nlt-rarebook-literature-00028.pdf: 906097 bytes, checksum: b2a0969723733b133dcd01d1f2bf0a63 (MD5) license.txt: 1792 bytes, checksum: 6c3851155f0b844186aeca7d226a8e56 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-08-21T07:45:59Z (GMT). No. of bitstreams: 2 nlt-rarebook-literature-00028.pdf: 906097 bytes, checksum: b2a0969723733b133dcd01d1f2bf0a63 (MD5) license.txt: 1792 bytes, checksum: 6c3851155f0b844186aeca7d226a8e56 (MD5) en
dc.format.extent ๔๐ หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso th th
dc.publisher ม.ป.ท. : ม.ป.พ. th
dc.rights เอกสารฉบับนี้สามารถนำไปใช้งานได้ ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย th
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ th
dc.subject บทละครไทย th
dc.subject ร้อยกรองไืทย th
dc.subject นิทาน th
dc.subject สุภาษิต th
dc.title บทลครร้อง เรื่องกินดิบ เล่ม ๑ th
dc.type หนังสือหายาก th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ทุกระดับชั้น th
dclib.location สำนักหอสมุดแห่งชาติ th

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-literature-00028.pdf 906.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record