บทลครร้อง เรื่องแก้เผ็ด

บทลครร้อง เรื่องแก้เผ็ด

Show simple item record

dc.contributor.author ประเสร็ษฐ์ อักษร รจนา
dc.date.accessioned 2009-08-21T07:54:42Z
dc.date.available 2009-08-21T07:54:42Z
dc.identifier.citation DDC: ๘๙๕.๙๑๑๒ น๒๓๔บก บ. ๑๑๗๗๓๐ น. ๐๘๘ th
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2495
dc.description บทลครร้อง เรื่องแก้เผ็ด (ประเสร็ษฐ์ อักษร รจนา) ร.ศ.๑๒๘ th
dc.description.provenance Submitted by kamolchanok wiangwiwat (kamolchanok@ait.ac.th) on 2009-08-21T07:54:42Z No. of bitstreams: 2 nlt-rarebook-literature-00030.pdf: 788645 bytes, checksum: 434157b535133786e6557f934136941e (MD5) license.txt: 1792 bytes, checksum: db556191a8b96ebfd9c5f4794b02aae2 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-08-21T07:54:42Z (GMT). No. of bitstreams: 2 nlt-rarebook-literature-00030.pdf: 788645 bytes, checksum: 434157b535133786e6557f934136941e (MD5) license.txt: 1792 bytes, checksum: db556191a8b96ebfd9c5f4794b02aae2 (MD5) en
dc.format.extent ๔๐ หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso th th
dc.publisher ม.ป.ท. : ศุภการจำรูญ th
dc.rights เอกสารฉบับนี้สามารถนำไปใช้งานได้ ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย th
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ th
dc.subject บทละครไทย th
dc.subject ร้อยกรองไืทย th
dc.subject นิทาน th
dc.subject สุภาษิต th
dc.title บทลครร้อง เรื่องแก้เผ็ด th
dc.type หนังสือหายาก th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ทุกระดับชั้น th
dclib.location สำนักหอสมุดแห่งชาติ th

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-literature-00030.pdf 788.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record