บทลครร้อง เรื่องพงษาวดารพม่ายุคราชาฤทธิ์ ตอนพิศพม่าหึง

บทลครร้อง เรื่องพงษาวดารพม่ายุคราชาฤทธิ์ ตอนพิศพม่าหึง

Show full item record

Title: บทลครร้อง เรื่องพงษาวดารพม่ายุคราชาฤทธิ์ ตอนพิศพม่าหึง
Author: นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
Description: บทลครร้อง เรื่องพงษาวดารพม่ายุคราชาฤทธิ์ ตอนพิศพม่าหึง (พระศรีรจนา สำหรับลครหลวงนฤมิตร) ร,ศ,๑๒๙
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2503

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-literature-00038.pdf 715.0Kb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record