บทลครร้องพม่า เรื่องพระเจ้ามีทอ เล่ม ๓

บทลครร้องพม่า เรื่องพระเจ้ามีทอ เล่ม ๓

Show full item record

Title: บทลครร้องพม่า เรื่องพระเจ้ามีทอ เล่ม ๓
Author: นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
Description: บทลครร้องพม่า เรื่องพระเจ้ามีทอ (หมาก พญารจนา สำหรับลครในปรีดาลัย พ,ศ,๒๔๕๖) เล่ม ๓
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2506
Date: 1913
2009-08-21

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-literature-00041.pdf 710.4Kb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record