บทลคร เรื่องกลแตก

บทลคร เรื่องกลแตก

Show simple item record

dc.contributor.author นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
dc.date.accessioned 2009-08-24T03:05:30Z
dc.date.available 2009-08-24T03:05:30Z
dc.identifier.citation DDC: ๘๙๕.๙๑๑๒ น๒๗๔บก บ. ๑๒๒๖๗๘ น. ๕๕๒ th
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2515
dc.description บทลครร้อง เรื่องกลแตก (ฝีปากพระศรี สำหรับ ลครหลวงนฤมิตร ศก.๑๒๐) th
dc.description.provenance Submitted by kamolchanok wiangwiwat (kamolchanok@ait.ac.th) on 2009-08-24T03:05:30Z No. of bitstreams: 2 nlt-rarebook-literature-00050.pdf: 625966 bytes, checksum: 8ff518e1f67eaac2e1abfbd846dc42bf (MD5) license.txt: 1792 bytes, checksum: 010eda2c918d9ef845db4a1cd122cb9a (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-08-24T03:05:30Z (GMT). No. of bitstreams: 2 nlt-rarebook-literature-00050.pdf: 625966 bytes, checksum: 8ff518e1f67eaac2e1abfbd846dc42bf (MD5) license.txt: 1792 bytes, checksum: 010eda2c918d9ef845db4a1cd122cb9a (MD5) en
dc.format.extent ๓๓ หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso th th
dc.publisher ม.ป.ท. : ศุภการจำรูญ th
dc.rights เอกสารฉบับนี้สามารถนำไปใช้งานได้ ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย th
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ th
dc.subject บทละครไทย th
dc.subject ร้อยกรองไืทย th
dc.subject นิทาน th
dc.subject สุภาษิต th
dc.title บทลคร เรื่องกลแตก th
dc.type หนังสือหายาก th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ทุกระดับชั้น th
dclib.location สำนักหอสมุดแห่งชาติ th

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-literature-00050.pdf 625.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record