เรื่องเงาะป่า

เรื่องเงาะป่า

Show full item record

Title: เรื่องเงาะป่า
Author: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จฯ พระ
Description: เรื่องเงาะป่า พระราชทานให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล ซึ่งได้ทรงคัดเขียน จดบาญชีรับกรรมสิทธิ์เปนส่วนของพระองค์เอง รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๕
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2529

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-literature-00064.pdf 16.43Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record