ลายพระหัตถ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทานแด่ หม่อมเจ้าหญิงจงจิตรถนอม ดิศกุล

ลายพระหัตถ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทานแด่ หม่อมเจ้าหญิงจงจิตรถนอม ดิศกุล

Show full item record

Title: ลายพระหัตถ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทานแด่ หม่อมเจ้าหญิงจงจิตรถนอม ดิศกุล
Author: กรมศิลปากร. หอสมุดดำรงราชานุภาพ, รวบรวม
Description: ลายพระหัตถ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทานแด่ หม่อมเจ้าหญิงจงจิตรถนอม ดิศกุล ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๗๖ ถึง พุทธศักราช ๒๔๘๕ พิมพ์ในงานฉลองชนมายุครบ ๖ รอบ ของ หม่อมเจ้าหญิงจงจิตร๔นอม ดิศกุล ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๑
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2530
Date: 1958

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-literature-00065.pdf 8.080Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record