อุตตมสงฆ์ ฟาเหียน - บันทึกการเดินทาง สืบพระศาสนาในประเทศอินเดีย พ.ศ.๙๔๒-๙๕๗

อุตตมสงฆ์ ฟาเหียน - บันทึกการเดินทาง สืบพระศาสนาในประเทศอินเดีย พ.ศ.๙๔๒-๙๕๗

Show full item record

Title: อุตตมสงฆ์ ฟาเหียน - บันทึกการเดินทาง สืบพระศาสนาในประเทศอินเดีย พ.ศ.๙๔๒-๙๕๗
Author: โกษากร ประภาศิริ, แปล
Description: แปลจากต้นฉบับจีน ฉบับเดียวกับ Professor James Leggo แปลเมื่อคริสตศก ๘๘๖
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2535
Date: 1947

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-politiclaw-00001.pdf 26.52Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record