พระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๔๗๙

พระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๔๗๙

Show full item record

Title: พระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๔๗๙
Author: เสถียร วิชัยลักษณ์, รวบรวม
Description: พระราชบัญัติธง พุทธศักราช ๒๔๗๙ พร้อมด้วย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงกลาโหม กฎกระทรวงมหาดไทย และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ กับคำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบการชักธงชาติ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2587
Date: 1935-08-20

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-politiclaw-00054.pdf 2.112Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record