แถลงการณ์สหกรณ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๙

แถลงการณ์สหกรณ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๙

Show full item record

Title: แถลงการณ์สหกรณ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๙
Author: กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม
Description: เปนที่ระลึก ในโอกาสที่สมาชิกสหกรณ์ เผ้าทูลลอองธุลีพระบาท คราวเสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ.๒๔๖๙
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2608
Date: 1926-12

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-politiclaw-00074.pdf 2.281Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record