ประกาศการสมโภชพระนครบันจบรอบร้อยปีที่หนึ่ง ตั้งแต่สร้างกรุงรัตนโกสินทรมหินทรายุทธยา แลการฉลองวันพระศรีรัตนศาสดาราม แลการสมโภชพระบรมอัฐิในพระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวทั้งสี่พระองค์

ประกาศการสมโภชพระนครบันจบรอบร้อยปีที่หนึ่ง ตั้งแต่สร้างกรุงรัตนโกสินทรมหินทรายุทธยา แลการฉลองวันพระศรีรัตนศาสดาราม แลการสมโภชพระบรมอัฐิในพระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวทั้งสี่พระองค์

Show full item record

Title: ประกาศการสมโภชพระนครบันจบรอบร้อยปีที่หนึ่ง ตั้งแต่สร้างกรุงรัตนโกสินทรมหินทรายุทธยา แลการฉลองวันพระศรีรัตนศาสดาราม แลการสมโภชพระบรมอัฐิในพระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวทั้งสี่พระองค์
Author: [ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง]
Description: ประกาศการสมโภชพระนครบันจบรอบร้อยปีที่หนึ่ง ตั้งแต่สร้างกรุงรัตนโกสินทรมหินทรายุทธยา แลการฉลองวันพระศรีรัตนศาสดาราม แลการสมโภชพระบรมอัฐิในพระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวทั้งสี่พระองค์ โดยพระราชดำริห์พระราชประสงค์ ซึ่งจัดในการนี้โดยพิศดาร
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2610
Date: 701

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-politiclaw-00076.pdf 2.438Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record