ประกาศ ตั้งเกาน์ซิลที่ปฤกษาราชการ

ประกาศ ตั้งเกาน์ซิลที่ปฤกษาราชการ

Show full item record

Title: ประกาศ ตั้งเกาน์ซิลที่ปฤกษาราชการ
Author: กรมศิลปากร. หอสมุดดำรงราชานุภาพ, รวบรวม
Description: ประกาศ ตั้งเกาน์ซิลที่ปฤกษาราชการ เมื่อวันศุกร์แรมแปดค่ำเดือนเจ็ดปีจอฉศก แลพระราชบัญญัติสำรับตัวเกาน์ซิลลอร์ออฟสเตด ที่ปฤกษาราชการแผ่นดิน แลปรีวัเกาน์ซิลลอร์ ที่ปฤกษาราชการในพระองค์ ออกในปีจอฉศก ๑๒๓๖
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2611

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-politiclaw-00077.pdf 1.932Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record