ราชพงษาวดารเขมร

ราชพงษาวดารเขมร

Show simple item record

dc.contributor.author [ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง]
dc.date.accessioned 2009-08-28T04:33:18Z
dc.date.available 2009-08-28T04:33:18Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2622
dc.description.provenance Submitted by kamolchanok wiangwiwat (kamolchanok@ait.ac.th) on 2009-08-28T04:33:18Z No. of bitstreams: 2 nlt-rarebook-politiclaw-00088.pdf: 13133813 bytes, checksum: aee1472b8d3166bbda41346630cfc464 (MD5) license.txt: 1792 bytes, checksum: a5e902d369ead169ca2128b3e97102c4 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-08-28T04:33:18Z (GMT). No. of bitstreams: 2 nlt-rarebook-politiclaw-00088.pdf: 13133813 bytes, checksum: aee1472b8d3166bbda41346630cfc464 (MD5) license.txt: 1792 bytes, checksum: a5e902d369ead169ca2128b3e97102c4 (MD5) en
dc.format.extent ๙๘ หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso th th
dc.publisher ม.ป.ท. : ม.ป.พ. th
dc.rights เอกสารฉบับนี้สามารถนำไปใช้งานได้ ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย th
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ th
dc.subject เขมร -- ประวัติศาสตร์ th
dc.title ราชพงษาวดารเขมร th
dc.type หนังสือหายาก th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ทุกระดับชั้น th
dclib.location สำนักหอสมุดแห่งชาติ th

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-politiclaw-00088.pdf 13.13Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record