พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา ภาค ๒

พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา ภาค ๒

Show full item record

Title: พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา ภาค ๒
Author: [ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง]
Description: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภานุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช พิมพ์ขึ้นเปนส่วนพระกุศลทานมัย ในงานพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ (ชั้น ๓) กรมหลวงวรเสฐสุดา พระอรรคชายาเธอพระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร กรมขุนพิจิตรเจษฎจันทร์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล กรมขุนสวรรคโลกย์ลักษณวดี
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2627

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-politiclaw-00093.pdf 44.00Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record