พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๑ ร.ศ.๑๓๑

พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๑ ร.ศ.๑๓๑

Show simple item record

dc.contributor.author หอพระสมุดวชิรญาณ, รวบรวม
dc.date.accessioned 2009-08-28T08:26:50Z
dc.date.available 2009-08-28T08:26:50Z
dc.identifier.citation DDC: ๙๕๙.๓๐๓ พ๓๗๕พ th
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2628
dc.description.provenance Submitted by kamolchanok wiangwiwat (kamolchanok@ait.ac.th) on 2009-08-28T08:26:50Z No. of bitstreams: 2 nlt-rarebook-politiclaw-00094.pdf: 41398920 bytes, checksum: 506b5ca23db6fffc2c14cd26d91907e9 (MD5) license.txt: 1792 bytes, checksum: 4627e35db2213f5c2d203f993f61c185 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-08-28T08:26:50Z (GMT). No. of bitstreams: 2 nlt-rarebook-politiclaw-00094.pdf: 41398920 bytes, checksum: 506b5ca23db6fffc2c14cd26d91907e9 (MD5) license.txt: 1792 bytes, checksum: 4627e35db2213f5c2d203f993f61c185 (MD5) en
dc.format.extent ๓๒๒ หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso th th
dc.publisher ม.ป.ท. : ม.ป.พ. th
dc.rights เอกสารฉบับนี้สามารถนำไปใช้งานได้ ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย th
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ th
dc.subject ไทย -- ประวัติศาสตร์ th
dc.subject พระราชหัตถเลขา th
dc.title พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๑ ร.ศ.๑๓๑ th
dc.type หนังสือหายาก th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ทุกระดับชั้น th
dclib.location สำนักหอสมุดแห่งชาติ th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ ๑ th

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-politiclaw-00094.pdf 41.39Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record