ระยะทางราชทูตสยาม

ระยะทางราชทูตสยาม

Show simple item record

dc.contributor.author [ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง]
dc.date.accessioned 2009-08-28T09:19:37Z
dc.date.available 2009-08-28T09:19:37Z
dc.date.issued 705
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2632
dc.description.provenance Submitted by kamolchanok wiangwiwat (kamolchanok@ait.ac.th) on 2009-08-28T09:19:37Z No. of bitstreams: 2 nlt-rarebook-politiclaw-00098.pdf: 4294874 bytes, checksum: bad6d719a0bf85e708443c41d8c1753d (MD5) license.txt: 1792 bytes, checksum: 9fb0bc554efbc789586f46bb91959ebd (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-08-28T09:19:37Z (GMT). No. of bitstreams: 2 nlt-rarebook-politiclaw-00098.pdf: 4294874 bytes, checksum: bad6d719a0bf85e708443c41d8c1753d (MD5) license.txt: 1792 bytes, checksum: 9fb0bc554efbc789586f46bb91959ebd (MD5) en
dc.format.extent ๑๖๖ หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso th th
dc.publisher ม.ป.ท. : ครูสมิท th
dc.rights เอกสารฉบับนี้สามารถนำไปใช้งานได้ ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย th
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ th
dc.subject ไทย -- ประวัติศาสตร์ th
dc.subject ไทย -- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ th
dc.title ระยะทางราชทูตสยาม th
dc.type หนังสือหายาก th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ทุกระดับชั้น th
dclib.location สำนักหอสมุดแห่งชาติ th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ ๑ th

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-politiclaw-00098.pdf 4.294Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record