เรื่่องเฉลิมพระยศเจ้านาย ฉะบับมีพระรูป เล่ม ๒

เรื่่องเฉลิมพระยศเจ้านาย ฉะบับมีพระรูป เล่ม ๒

Show full item record

Title: เรื่่องเฉลิมพระยศเจ้านาย ฉะบับมีพระรูป เล่ม ๒
Author: ดำรงราชานุภาพ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
Description: พิมพ์ในงานรับพระอัฏฐิ พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เมื่อปีมะแม พ.ศ.๒๔๗๔
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2635

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-politiclaw-00102.pdf 29.76Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record