สนธิสัญญาการพาณิชย์และการเดินเรือระหว่างประเทศไทยกับอังกฤษ พุทธศักราช ๒๔๘๐

สนธิสัญญาการพาณิชย์และการเดินเรือระหว่างประเทศไทยกับอังกฤษ พุทธศักราช ๒๔๘๐

Show full item record

Title: สนธิสัญญาการพาณิชย์และการเดินเรือระหว่างประเทศไทยกับอังกฤษ พุทธศักราช ๒๔๘๐
Author: รัฐบาล, รวบรวม
Description: สนธิสัญญาการพาณิชย์และการเดินเรือ ระหว่างประเทศไทยกับอังกฤษ ลงนามกันณะกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๘๐ และสัตยาบันกันณะกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2639
Date: 1937

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-politiclaw-00106.pdf 4.212Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record