ตำนานหอพระสมุด หอพระมณเฑียรธรรม หอวชิรญาณ หอพุทธสาสนสังคหะ แลหอสมุดสำหรับพระนคร

ตำนานหอพระสมุด หอพระมณเฑียรธรรม หอวชิรญาณ หอพุทธสาสนสังคหะ แลหอสมุดสำหรับพระนคร

Show full item record

Title: ตำนานหอพระสมุด หอพระมณเฑียรธรรม หอวชิรญาณ หอพุทธสาสนสังคหะ แลหอสมุดสำหรับพระนคร
Author: ดำรงราชานุภาพ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ,; สภานายก; กรรมการ; และเจ้าพนักงานหอพระสมุด, เรียบเรียง
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2654
Date: 1916-01-06

Files in this item

Files Size Format View
nlt-rarebook-history-00007.pdf 6.582Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record